ІІ медичний факультет Друк

Адреса: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.
Тел. (057) 707-73-94, 707-73-86, 707-72-56
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

Шапкін Антон Сергійович — кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії;


ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

Гордієнко Ніна Олександрівна — к.біол.н., доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики;

Рисована Любов Михайлівна — к.техн.н., доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики;

Поручіков Володимир Володимирович — старший викладач кафедри фізичної реабілітації спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я.

Старший диспетчер деканату Лелуф Лілія Василівна, старший диспетчер деканату Коба Олена Віталіївна, секретар деканату Ткачева Ольга Олександрівна

Рейтинг здобувачів освіти ІI медичного факультетуІІ медичний факультет ХНМУ здійснює підготовку студентів за спеціальністю «Лікувальна справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») та, починаючи з 2016-2017 навчального року, - за спеціальністю «Медицина» (ступінь «магістр»).


На факультетах навчається понад 1200 студентів. Серед них 8 іменних стипендіатів, близько 10 відсотків - відмінники навчання, майже половина мають оцінки «добре» і «відмінно». Кожен п'ятий студент бере участь в наукових дослідженнях в складі студентського наукового гуртка. Їх результати заслуховувались на підсумкових наукових конференціях університету, також в інших ВНЗ України та за кордоном.


Сьогодні факультет є одним із провідних серед факультетів медичних ВНЗ України за підготовкою лікарів. За час існування факультету підготовлено близько 30 тис. лікарів зі спеціальностей «Лікувальна справа». Щорічний набір складає понад 120 студентів (існує бюджетна і позабюджетна форма навчання).


На кафедрах факультету працює 116 викладачів, 1 академік НАН, 1 член-кореспондент академії наук, 3 заслужених діяча науки і техніки України, 2 лауреати Державної премії України, 7 заслужених лікарів України, 27 докторів, 21 професор, 76 кандидатів наук, 42 доцента.


Навчаються майбутні лікарі на профільних кафедрах, клінічними базами яких є провідні науково-дослідні лікувальні установи та багатопрофільні лікарні м. Харкова: ХНДІ загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України, ХНДІ терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України, ХНДІ медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України, Харківського обласного урологічного центру ім. В.І. Шаповала. Викладання ведеться відповідно до сучасних вимог Болонської декларації вищої школи. Основною метою роботи факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України.


В університеті в рамках проекту Німецької служби академічних обмінів «Навчальні поїздки» найкращі студенти нашого факультету відвідують Німеччину. Вони мають можливість ознайомитись із системою охорони здоров’я Німеччини, системою медичної освіти ФРН. Студенти відвідують клініки у м. Берлін, м. Марбург, а саме відомі клініки Шаріте, Вівантес, Хафельхьое.


Також в рамках програми академічної мобільності наші студенти навчаються в медичному університеті м. Вільнюс Литовської Республіки, м. Тегеран Іранської республіки.


Завдяки роботі міжнародного відділу нашого університету фахівці зі світовою репутацією відвідують університет з метою проведення мастер-класів та читають лекції для студентів на англійській мові.


Студенти вивчають основні проблеми профілактики і розвитку хвороби, освоюють сучасні методи діагностики і лікування, в тому числі невідкладних станів, принципи реанімації та інтенсивного спостереження. Також вивчають сучасні питання репродуктології, протягом вагітності в нормі і при патології, опановують техніку прийняття пологів і хірургічних втручань. Вивчають новітні методи діагностики та лікування гінекологічних хворих.


Випускникам факультету, які успішно вивчали спеціальні військові дисципліни, Міністерством оборони України присвоюються офіцерські звання. Студенти які навчаються на «добре» та «відмінно» мають можливість проходження виробничої практики в лікувальних установах інших країн: Болгарії, Польщі, Грузії, Казахстані, Білорусі.


На факультеті успішно працюють студентські громадські організації:

-  Студентське самоврядування,

-  Союз студентської молоді,

-  Профспілкова організація молоді,

-  Студентська рада гуртожитку.


Для студентів створені всі умови для організації дозвілля. При спортивному клубі університету працюють секції для занять практично всіма видами спорту. Їх відвідують понад 200 студентів. Серед них 1 майстер спорту міжнародного класу, 5 майстрів спорту, 17 кандидатів в майстри спорту, понад 30 розрядників. Протягом останніх років факультети займають призові місця в загально-університетських спартакіадах, а 2 студента — призери чемпіонатів світу та Європи.


Понад 200 студентів беруть активну участь у художній самодіяльності. На факультеті створено 2 команди КВК, 2 колективи художньої самодіяльності.


Студенти з інших міст забезпечуються гуртожитком, де створені всі умови для відпочинку і підготовки до занять. Працюють бібліотека, читальний та спортивний зали, інтернет-клуби. Обладнані приміщення для приготування їжі і кімнати особистої гігієни.


Випуск лікарів проходить в урочистій обстановці із запрошенням представників Міністерства охорони здоров'я, керівників міста та області.


Випускники факультету отримують диплом лікаря державного зразка за спеціальністю «Лікувальна справа». На всіх кафедрах факультету виконується велика і плідна наукова робота. Для випускників факультету є можливість подальшого навчання в клінічній ординатурі та аспірантурі. Співробітники клінічних кафедр факультету надають висококваліфіковану медичну і консультативну допомогу мешканцям Харкова і Харківської області, пацієнтам з інших областей і регіонів України, а також громадянам інших держав.


На факультеті створено всі умови для плідного навчання (наявні сучасні комп’ютерні класи з доступом в інтернет та Wi-Fi, кожен студент забезпечується навчально-методичною літературою). Викладачі факультету прагнуть до того, щоб кожен випускник у повному обсязі засвоїв професійні навички та опанував новітні методи діагностики захворювань і лікування хворих.


До складу факультету входять кафедри:
внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої

акушерства та гінекології №1
хірургії №2

урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза

фтизіатрії та пульмонології
неврології

дерматології, венерології і СНІДу
клінічної фармакології та внутрішньої медицини
Рейтинг 3 курсу ІІ медичного факультету

 за весняний семестр  2018-2019 н.р.