Психологічна служба ДрукМетою діяльності психологічної служби є психологічна підтримка, допомога в адаптації до навчання, підвищення рівня психологічного та соціального благополуччя.


I. Психологічний супровід здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників


Психологи будуть Вам корисні в наступних ситуаціях:


Спеціалісти Психологічної службикваліфіковані психологи і здійснюють індивідуальне консультування. Зустрічі є безкоштовними. Ми гарантуємо Вам конфіденційність та анонімність.


Горецька Анастасія Миколаївна – керівниця Психологічної служби, психолог, кандидат психологічних наук, коуч.

Сертифікований психолог з Клієнт-центрованої терапії, Психосоціальний консультант за методикою Інге Місмаль (Німеччина).


Напрямки вирішуваних питань:

 • депресивні стани, хронічна втомлюваність, втрата сенсу життя, невпевненість в собі, складнощі в прийнятті рішень;
 • вікові кризи, складнощі у відносинах, сімейна терапія.Мирончук Ольга Анатоліївна – сімейний психолог-консультант, віковий психолог


Сертифікований психолог Української спілки психотерапевтів з Системної сімейної психотерапії (2010 р.), Символ драми (2018 р.), Пісочної терапії (2008 р.)


Досвід роботи:

 • Психолог Харківської гімназії N6 «Маріїнська гімназія».
 • Психолог Центру допомоги сім’ям в кризових ситуаціях «Довіра».


Напрямки вирішуваних питань:

 • міжособистісні відносини (відносини між друзями і одногрупниками, відносини з людьми протилежної статі, відносини з батьками та іншими членами сім’ї);
 • проблеми адаптації;
 • навчальні труднощі;
 • стреси, тривога тощо.


Можливі як індивідуальні консультації, так і для пари чи кількох людей, які звертаються за спільною проблемою.Рибалко Андрій Іванович – кризовий психолог, військовий психолог, судовий експерт-психолог.


Сертифікований психолог Української асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмувальних подій та Української військово-медичної академії (2017 р.), судовий експерт-психолог (2018 р.)


Досвід роботи:

 • Психолог Клініки психіатрії та наркології Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.
 • Судовий експерт-психолог Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.


Напрямки вирішуваних питань:

 • кризові стани (відчуття страху, тривоги, безвихідності, втрати тощо);
 • внутрішньоособистісні конфлікти (конфлікт потреб і соціальних норм, конфлікт нереалізованого бажання, адаптаційний конфлікт, конфлікт неадекватної самооцінки тощо);
 • міжособистісні конфлікти (подружні конфлікти, конфлікт «батьки-діти», конфлікти «керівник-підлеглий», службові конфлікти, навчальні конфлікти тощо).


Також до Вашої уваги пропонуються різноманітні майстер-класи з розвитку комунікабельності, стресостійкості, впевненості у собі та багато іншого.


Горецька Анастасія МиколаївнаРибалко Андрій ІвановичМирончук Ольга АнатоліївнПлан психосвітніх заходів та тренінгів Психологічної служби


Назва

Тривалість

Homo addictus (презентація з відео)

1,5 год

Семінар-тренінг «Навички психологічного відновлення»

4 зустрічі по 1,5 год

Семінар-тренінг «Формування стресостійкості»

7 зустрічей по 1,5 год

Лекція «Інформаційно-психологічна безпека особистості»

1,5 год

Кінотреніг х/ф «Реквієм за мрією», 2000 (самопізнання, адиктивна поведінка))

3 год

Кінотренінг х/ф «Нічні звірі», 2016 (самопізнання, міжособистісні відносини)

3 год

Кінотреніг м/ф «The Maker», 2011 (самопізнання)

1,5 год

Кінотреніг м/ф «Fears», 2015 (самопізнання, робота з розумінням страхів)

1,5 год

Навчально-практичний семінар «Деструктивні психологічні схеми та гармонізація життя»

2 год

Я-концепція і самооцінка (лекція з практичною діагностичною частиною)

90 хв

Інтелект когнітивний і емоційний. Емоції і емоційний інтелект. Складові емоційного інтелекту (лекція з практичною діагностичною частиною)

90 хв

Тренінг «Розуміння власних емоцій (саморефлексія). Прийоми керування своїми емоціями»

90 хв

Тренінг «Лідерство чи навіщо розуміти емоції і почуття інших. Допомога іншій людині у керуванні її емоційним станом»

90 хв

Песимізм і оптимізм. Розвиваємо оптимізм. Стоп перфекціонізму (лекція з практичною діагностичною частиною)

90 хв

Власна ефективність і тайм-менеджмент. Постановка мети і особисті цінності, самомотивація, відпочинок і ресурси (лекція з практичною діагностичною частиною)

90 хв

Поняття про спілкування (включаючи невербальну поведінку). Ділове спілкування у навчальному процесі (лекція з практичною діагностичною частиною)

90 хв

Тренінг «Значення слухання для ефективного спілкування. Активне і неактивне слухання. Види активного слухання»

90 хв

Конфліктна ситуація і конфлікт. Стилі поведінки у конфліктних ситуаціях (лекція з практичною діагностичною частиною)

90 хв

Тренінг «Алгоритми виходу із конфліктних ситуацій. Перешкоди у спілкуванні»

90 хв

Емоційне вигорання. Профілактика (лекція з практичною діагностичною частиною)

90 хв


На сьогодні, для участі у онлайн тренінгах зареєструвались здобувачі вищої освіти (1–6 курсу) з:


 • 1 медичного факультету — 40 осіб;
 • 2 медичного факультету — 47 осіб;
 • 3 медичного факультету — 29 осіб;
 • 4 медичний факультету — 26 осіб;
 • Стоматологічного ф-ту — 9 осіб.


Відповідно до угоди про науково-практичну співпрацю між ХНМУ і «Психологічним центром Анастасії Горецької» і в рамках Соціальної компанії #Підтрімуюлікарів починає роботу благодійний проєкт. Співробітники та студенти медичного університету можуть отримати консультацію і підтримку з питань, пов'язаних з поточною ситуацією в нашому житті. Прийом здійснюється онлайн за попереднім записом. Це безкоштовно і конфіденційно.


У проєкті задіяні фахівці центру, які працюють над наступними питаннями:


– емоційні реакції (тривога, замішання, невпевненість, самотність, страх перед майбутнім) і стану, викликані пандемією і/або карантином;

– сімейно-партнерські відносини на карантині (конфлікти, питання особистого простору, спільного перебування і організації життя);

– підтримка батьків з дітьми різного віку, питання налагодження навчального процесу будинку;

– планування, життя і робота в умовах стресу;

– кризова підтримка співробітників університету, які можуть брати безпосередню участь в лікуванні та роботі з пацієнтами з COVID-19.II. Підвищення психолого-педагогічної кваліфікації науково-педагогічних працівників


Курс підвищення психолого-педагогічної кваліфікації «Школа молодого викладача»


Курс підвищення психолого-педагогічної кваліфікації «Школа молодого викладача» постійно діє з 2009 р. Навчання на курсі є обов’язковим для тих викладачів ХНМУ, стаж роботи яких не перевищує 5 років.


Мета курсу:

 • підвищення якості освіти та вдосконалення педагогічного діяльності у ХНМУ;
 • створення системи професійного становлення молодих викладачів;
 • забезпечення продуктивної взаємодії досвідчених педагогів із молодими спеціалістами у спільній викладацькій діяльності;


Завдання курсу:

 • адаптація молодих викладачів до педагогічної діяльності у ХНМУ;
 • формування та розвиток теоретико-прикладних знань з проблем педагогіки, психології та методики викладання з урахуванням інноваційних підходів у вищій школі;
 • формування умінь щодо планування та здійснення навчально-виховної та науково-дослідної діяльності;
 • створення умов щодо становлення професійної майстерності, залучення молодих викладачів до наукової діяльності,
 • реалізація принципів безперервності, систематичності та наступності професійної підготовки;
 • допомога молодим викладачам у пошуку індивідуального стилю викладання та впровадженні сучасних педагогічних технологій у викладацьку роботу


Організація курсів

Навчальні групи складаються з викладачів кафедр ХНМУ. Стаж викладацької роботи слухачів курсу до 5 років.


Формування груп відбувається на підставі вибору кандидатур на навчання, що здійснюють завідувачі кафедр та за індивідуальними замовленнями педагогічних працівників ХНМУ. Курси є відкритими, тому кожен викладач ХНМУ має можливість відвідувати  семінари, що викликають зацікавленість.


Форми навчання

Навчальний процес здійснюється очно без відриву від роботи викладача.


Учбові заняття відбуваються за такими формами:

 • лекція;
 • семінар;
 • тренінг;
 • круглий стіл
 • майстер-клас
 • індивідуальна консультація з питань психології та педагогіки


Об’єктивний та якісний аналіз роботи курсу здійснюється соціологічною групою ХНМУ за допомогою інтерв’ю, анкет опитування та проведення фокус-груп. Результати дослідження використовуються як підґрунтя при вдосконаленні роботи курсів, оновленні тематики семінарів.Організація навчального процесу


Заняття в «Школі молодого викладача» плануються ННІЯО ХНМУ та реалізуються професорсько-викладацьким складом та співробітниками ХНМУ з залученням запрошених фахівців та педагогів з багаторічним стажем викладацької роботи, що творчо працюють. Куратором курсу є практичний психолог ННІЯО ХНМУ. У роботі курсу використовується матеріально-технічна база ХНМУ.


Після відпрацювання навчальних програм слухачі курсів отримують сертифікат учасника курсу підвищення психолого-педагогічної кваліфікації «Школа молодого викладача» встановленого зразка.План семінарів Школи молодого викладача на 2020–2021 н.р.


Дата

Тема

Дистанційно
час 15:30

Викладає

20.01.21

Установчий семінар. Реєстрація. Знайомство з курсом.

Google Meet

Завгородній І.В.

Горецька А.М.

27.01.21

Цифровий етикет

Google Meet

Горецька А.М.

03.02.21

Професійна деформація та емоційне вигорання: особливості подолання

Google Meet

Горецька А.М.

10.02.21

Аналіз професійної діяльності викладача. Основи педагогічної майстерності.

Google Meet

Горецька А.М.

17.02.21

Психологія особистості студента. Теорія та практика виховання у вищій школі.

Google Meet

Горецька А.М.

24.02.21

Особливості викладання в групах іноземних студентів

Google Meet

Марущенко О.А.

Мирончук О.А.

03.03.21

Основи етноетикету. Професійний діалог зі студентом-іноземцем.

Google Meet

Горецька А.М.

10.03.21

Зміна парадигми навчання. Тенденції еволюціонування систем викладання й навчання.

Google Meet

Горецька А.М.

17.03.21

Засади профілактики булінгу на мобінгу у викладацькому та студентському колективах

Google Meet

Горецька А.М.

24.03.21

Тренінг 1: «Ораторська майстерність: голос та жести. Слухачі під контролем».

Google Meet

Горецька А.М.

31.03.21

Тренінг 2: «Публічний виступ: плануємо, долаємо страх, діємо!». Основи іміджу викладача.

Google Meet

Горецька А.М.

07.04.21

Ефективна комунікація в професійній діяльності викладача

Google Meet

Горецька А.М.

14.04.21

Технологія ігрових, розвивальних та інноваційних форм навчання.

Google Meet

Марущенко О.А.

21.04.21

Основи конфліктології. Типи конфліктів та заходи їх подолання. Тренінг 3. «Навчання без конфліктів».

Google Meet

Мирончук О.А.

28.04.21

Навички психологічного відновлення

Google Meet

Рибалко А.І.

05.05.21

Харизма викладача як один із способів управління учбовим процесом

Google Meet

Горецька А.М.

12.05.21

Професійна деформація та емоційне вигорання: особливості подолання

Google Meet

Горецька А.М.

19.05.21

Урочисте вручення сертифікатів

Музей ХНМУ

Марковський В.Д.

Завгородній І.В.«Школа досвідченого лектора»


У рамках внутрішньо університетської системи підвищення кваліфікації викладачів при Навчально-науковому інституті якості освіти ХНМУ щорічно проводиться «Школа досвідченого лектора».


На курс запрошуються досвідчені лектори зі стажем викладання не менше п’яти років. Мета курсу – вдосконалення та підтримання викладацької майстерності, передача власного досвіду та корисних навичок, впровадження новітніх технологій у навчальний процес, а також обговорення дискусійних тем.


В якості лекторів запрошуються авторитетні колеги, викладачі, які мають іноземні стажування та які активно впроваджують у свою діяльність інтерактивні методи.«Групи рівних»

У рамках Україно-Швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» був проведений тренінговий онлайн-курс «Групи рівних. Заклади вищої медичної освіти».На конкурсній основі були відібрані 27 учасників з пілотних закладів вищої освіти. Представники ХНМУ – керівниця психологічної служби ННІ ЯО ХНМУ Анастасія Горецька та асистентка кафедри фтизіатрії та пульмонології Ольга Говардовська – також долучилися до курсу та успішно пройшли навчання.


Онлайн-курс, загальною тривалістю 45 годин, проходив з 12 жовтня по 27 грудня 2020 року та складався з відео-лекцій експерта проєкту професора Ренато Галеацці та практичних занять у групах за участі тренерів та фасилітатора. Учасники ознайомилися з перевагами горизонтального навчання та новим для викладачів форматом навчання у групах рівних (peer-to-peer learning). На практичних заняттях були відпрацьовані навички фасилітації, розроблені плани впровадження груп рівних у діяльність закладів вищої освіти як заходу безперервного професійного розвитку, що має на меті підвищення викладацької майстерності наших освітян та якості медичної освіти.


З лютого 2021 року розпочинає свою роботу група рівних у ХНМУ, на зустрічах якої систематизовано та критично будуть обговорені практичні питання професійної діяльності.


Співпраця з Україно-Швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти» продовжується у поточних та наступних заходах.
За більш детальною інформацією Ви можете звертатися за телефоном +38 (099) 608 24 46 (telegram), наша сторінка у фейсбуці