Кафедра внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої Друк

АДРЕСА: 61002, м. Харків. вул. Пушкінська, 41.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Кравчун Павло Григорович — академік АН Вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну роботу — доц., к.мед.н. Борзова О.Ю.; за наукову роботу — проф., д.мед.н. Шелест О.М.; за лікувальну роботу — доц., к.мед.н. Кожин М.І.; за виховну роботу — доц., к.мед.н. Ковальова Ю.О.

Професори кафедри - д.мед.н. Бабаджан В.Д., д.мед.н. Риндіна Н.Г.

доценти, к.мед.н.: Титова Г.Ю., Шумова Н.В., Добровольська І.М., Залюбовська О.І.;

асистенти, к.мед.н.: Ринчак П.І., Крапівко С.О., Кадикова О.І., Заїкіна Т.С., Табаченко О.С., Ермак О.С., Габісонія Т.Н., Наріжна А.В., Золотайкіна В.І., Мозгова Ю.М., Делевська В.Ю.;

ст. лаборанти: Шушляпін О.І., Рилова М.О.;

лаборанти: Аксюта О.М., Кулик Н.П., Штельмахова К.В.

Завідувач кафедри Кравчун Павло Григорович

Кравчун Павло Григорович

  

НАВЧАЛЬНА РОБОТА


На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Внутрішня медицина» (5 курс), «Внутрішні хвороби» (6 курс), «Клінічна імунологія та алергологія» (3, 5 та 6 курси), інтернатура за спеціальністю «Внутрішні хвороби», бакалавратура за спеціальністю «Медсестринство в геронтології».


На кафедрі навчаються аспіранти, докторанти, клінічні ординатори.


Упродовж останніх 5 років працівниками кафедри створено 11 навчальних посібників, понад 37 методичних розробок, у тому числі 10 англійською мовою.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Науково-дослідна робота кафедри: «Ішемічна хвороба серця в умовах поліморбідності: патогенетичні аспекти розвитку, перебігу, діагностики й удосконалення лікування».
ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


Науково-дослідна робота кафедри: «Ішемічна хвороба серця в умовах поліморбідності: патогенетичні аспекти розвитку, перебігу, діагностики й удосконалення лікування».НАУКОВА СПІВПРАЦЯ


Кафедра співпрацює з Національним медичним університетом ім. акад. О.О. Богомольця, Інститутом кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, Інститутом терапії ім. Л.Т. Малої АМН України та міською лікарнею № 27, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна (Інститут хімії), НДІ дерматології та венерології АМН України, НДІ неврології та психіатрії АМН України, НДІ імунології, вакцин та сироваток ім. І.І. Мечнікова, Інститутом проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, Інститутом медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України, Харківським національним університетом радіоелектроніки, кафедрою фармакології ХНМУ, Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Кафедра здійснює керівництво лікувальним процесом у 5 стаціонарних та 2 поліклінічних відділеннях Харківської міської клінічної лікарні № 27, є клінічною базою Харківського тромболітичного центру. Створено Харківський міський алергологічний центр, у якому на сучасному рівні з використанням новітніх лабораторних та інструментальних досліджень розробляються нові методи комплексного лікування алергічних захворювань, надається весь спектр лікувально-діагностичної допомоги за наявності всіх видів алергологічної патології.


Щорічно співробітники кафедри консультують і лікують близько 14000 хворих із різноманітними ураженнями внутрішніх органів.ІСТОРІЯ


Кафедру госпітальної терапії організовано  1877 року. За час існування її завідувачами були: Іван Михайлович Оболенський (1877–1884), Олександр Харитонович Кузнецов (1884–1891, 1903–1906), Федір Мечиславович Опенховський (1891–1903), Костянтин Миколайович Георгієвський (1906–1921), Сергій Гаврилович Якушевич (1921–1930), Євген Абрамович Черников (1930–1940), Соломон Якович Штейнберг (1941–1947), Віктор Мойсейович Коган-Ясний (1947–1953), Роман Іванович Шарлай (1953–1960), Любов Трохимівна Малая (1960–2003), Павло Григорович Кравчун (із 2003 р. і дотепер).


З 1961 по 2003 рік кафедрою завідувала Малая Любов Трохимівна. Вона була директором Інституту терапії АМН України, академіком Академії медичних наук СРСР (1979), Національної академії наук України (1992), Академії медичних наук України (1993), лауреатом Державної премії СРСР, заслуженим діячем науки України, Героєм Соціалістичної Праці (1979), Героєм України (1999), Почесним Громадянином м. Харкова (1999).


З 2003 року кафедру очолював відомий вчений, кардіолог Кравчун Павло Григорович,  який 1972 року закінчив Харківський  державний медичний інститут із відзнакою, з 1972 р. до 1974 р. був клінічним ординатором кафедри госпітальної терапії, із 1974 р. до 1979 р. – асистентом, із 1979 р. до 1997 р. – доцентом, із 1997 р. до 2003 р. – професором  кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології, із 2003 р. і дотепер є завідувачем кафедри. П.Г. Кравчун виконував великий обсяг адміністративної та суспільної роботи: з 1997 р. до 2000 р. – декан медичного факультету, а з 2000 р. до 2006 р. – проректор із науково-педагогічної роботи Харківського державного медичного університету. Професор П.Г. Кравчун є відомим провідним спеціалістом із вивчення ішемічної хвороби серця; організатором проведення в Харківському регіоні широкомасштабних епідеміологічних та профілактичних досліджень з активного виявлення чинників ризику захворювань внутрішніх органів, які дали вагомий економічний ефект; провідним консультантом міської клінічної лікарні № 27 – клінічної бази кафедри. Він долучається до консультативної роботи в інших лікувально-профілактичних закладах міста й області. П.Г. Кравчуном розроблені схеми медикаментозного лікування та запобігання резистентності із застосуванням інгібіторів АПФ і антагоністів рецепторів ангіотензину II, розроблені й активно впроваджені в клінічну практику нові високоефективні методи діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів із використанням при цьому найсучасніших інструментальних, біохімічних та імунологічних методів дослідження. Його роботи мають велике науково-практичне значення, відзначаються глибиною наукових розробок, широко впроваджені в Україні та країнах близького й далекого зарубіжжя. Кравчун П.Г. є членом редакційної ради журналів «Український терапевтичний вісник», «Врачебная практика», «Клінічна імунологія та алергологія», входить до складу спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій ХДМУ, Правління Харківського обласного наукового товариства терапевтів, міжнародної асоціації кардіологів.


Кравчун П.Г. нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров'я», 2004 р. йому присвоєно почесні звання академіка АН Вищої освіти  України, «Заслужений діяч науки і техніки України», «Почесний професор ХДМУ». Неодноразово нагороджувався Почесними Грамотами Голови Харківської обласної державної адміністрації, міського Голови м. Харкова, Грамотами митрополита Харківського та Богодухівського, Грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Грамотами ректора ХДМУ.


Багато й систематично працює П.Г. Кравчун над підвищенням своєї професійної кваліфікації, регулярно проходить цикли вдосконалення. Він користується заслуженим авторитетом серед студентів та співробітників. П.Г. Кравчун є працелюбним, скромним, професіоналом своєї справи, відстоює необхідний сучасний навчально-виховний та науковий рівень підготовки лікарів.