Кафедра ортопедичної стоматології Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.

Університетський стоматологічний центр

АДРЕСА: 61174, Харків, Проспект Перемоги 51,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Янішен Ігор Володимирович – доктор медичних наук, професор

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ШТАТ КАФЕДРИ

Доценти: к.мед. наук Масловський О.С., к.мед. наук Бережна О.О., к.мед. наук Томілін В.Г., к.мед. наук Кузнєцов Р.В., к.мед.наук Дюдіна І.Л. к. мед. наук Кричка Н.В.,к. мед. наук Доля А.В., к. мед. наук Ярова А.В., к. мед. наук Ющенко П.Л., к. мед. наук Слинько Ю.О.

К.мед.наук, асистенти: Богатиренко М.В., Герман С.А., Мовчан О.В.

Асистенти: Погоріла А.В., Перешивайлова І.А., Шепенко А.Г., Куліш С.А., Білобров Р.В., Запара П.С., Салія Л.Г., Федотова О.Л., Бірюков В.О., Андрієнко К.Ю., асп. Сідорова О.В.

Янішен Ігор Володимирович

Відповідальні: за навчальну роботу — ас. Погоріла А.В.; за наукову роботу — к.мед.н., доц. Бережна О.О.; за лікувальну роботу — к.мед.н., доц. Масловський О.С.; за виховну роботу — ас. Бірюков В.О., за видавничу діяльність – ас. Перешивайлова І.О.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Навчальна робота кафедри спрямована на підвищення рівня ефективності та оптимізації викладання студентам теоретичних розділів ортопедичної стоматології, а також здобуття практичних навичок на фантомах та беспосередньої курації пацієнтів. На сьогоднішній день на кафедрі викладаються такі дисципліни: «Пропедевтика ортопедичної стоматології» (для студентів 2 курсу стоматологічного факультету та студентів 5 та 6 факультетів з підготовки іноземних громадян) та «Ортопедична стоматологія» (для студентів 3-5 курсів стоматологічного факультету та студентів 5 та 6 факультетів з підготовки іноземних громадян). Курс за вибором «Основні технології виготовлення зубних протезів» (для студентів 2 курсу стоматологічного факультету та студентів 5 та 6 факультетів з підготовки іноземних громадян) та «Сучасні технології суцільнолитого протезування» (для студентів 5 курсу стоматологічного факультету та студентів 5 та 6 факультетів з підготовки іноземних громадян). «Спеціалізація», «Тематичне удосконалення», «Передатестаційний цикл та стажування».


Навчальний процес здійснюється з дотриманням принципів студентоцентрованості навчання із застосуванням як традиційних, так і інноваційних методів і прийомів, сучасних інформаційно-комунікативних технологій. В навчальний процес запроваджено елементи дистанційної освіти.


Заняття викладачі кафедри ведуть українською, англійською та російською (студенти 5 факультету з підготовки іноземних громадян).


Навчальна робота здійснюється згідно з програмами, схваленими Міністерством охорони здоров’я України на основі яких було розроблено робочі програми з курсів «Пропедевтика ортопедичної стоматології» (для студентів 2 курсу стоматологічного факультету та студентів 5 та 6 факультетів з підготовки іноземних громадян) , «Ортопедична стоматологія (для студентів 3-5 курсів стоматологічного факультету та студентів 5 та 6 факультетів з підготовки іноземних громадян), «Основні технології виготовлення зубних протезів» (для студентів 2 курсу стоматологічного факультету та студентів 5 та 6 факультетів з підготовки іноземних громадян) та «Сучасні технології суцільнолитого протезування» (для студентів 5 курсу стоматологічного факультету та студентів 5 та 6 факультетів з підготовки іноземних громадян). Вказані дисципліни забезпечені силабусами, методичними розробками для викладачів та методичними матеріалами для забезпечення самостійної роботи студентів, лекційними курсами.


Кафедра постійно працює над удосконаленням рівня викладачів у педагогічному, мовному та фаховому напрямку.


Викладачі, які мають другу вищу педагогічну освіту: Янішен І.В., Бережна О.О., Томілін В.Г., Дюдіна І.Л., Кричка Н.В., Ярова А.В., Герман С.А., Погоріла А.В., Перешивайлова І.О., Білобров Р.В., Бірюков В.О.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Співробітники кафедри працюють відповідно до комплексного плану НДР «Оптимізація методів діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань». Основним напрямком наукової діяльності є матеріалознавство.ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


Найвагомішими науковими здобутками кафедри є розробка сумісно з АТ «Стома» та впровадження в практичну охорону здоров´я матеріалів стоматологічного призначення: силіконовий відбитковий матеріал «Сіеласт – 20»; «Сіеласт – 21»; альгінатний відбитковий матеріал «Стомальгін – 05»; «Боксіл-Екстра» для виготовлення зубоясеневих запобіжників; композиційний матеріал «Стомазит-LC» для фіксації адгезивних мостоподібних протезів; силіконовий підкладочний матеріал для зубних протезів «ПМ-С»; термопластичний відбитковий матеріал «Ортокор-СТ»; акрилат «Редонт-колір»; облицювальний матеріал для незнімних конструкцій зубних протезів «Сінма-М+V»; полімер «Акродент» для виготовлення провізорних коронок; крем «Стомафікс» для фіксації знімних протезів, акрилова беззольна пластмаса «Модепласт» для моделювання штифтових конструкцій та ін.


Щорічно поповнюється кількість наукових праць в якості статей та тез за фахом, навчальних посібників, методичних рекомендацій, галузевих нововведень, монографій, підручників, інформаційних листів, деклараційних патентів та актів впровадження щодо нових розробок та технік і методик їх використання.


Співробітники кафедри щорічно беруть участь у роботі конгресів, з´їздів та конференцій різного рівня.


На кафедрі були виконані та захищені 14 дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук та 2 дисертації на здобуття вченого ступеня доктор медичних наук.


На кафедрі існує постійно діючий студентський гурток. Головна орієнтація науково-дослідницької роботи студентів заснована на розвитку наукових напрацювань, розширенні практичного кругозору, розкриття потенціалу самих студентів і формування мотивації пізнання в ортопедичної стоматології.НАУКОВА СПІВПРАЦЯ


Клінічною базою для виконання досліджень є Університетський стоматологічний центр; експериментально-виробничою базою –  вітчизняний виробник стоматологічних матеріалів АТ «Стома»; метрологічною базою є Харківський інститут метрології та стандартизації.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Викладацький склад кафедри веде консультативно – лікувальну діяльність на клінічних базах кафедри. Співробітники кафедри є кураторами ортопедичної допомоги районів Харківської області та входять до складу експертних медичних комісій за фахом. Кількість працівників з вищою кваліфікаційною категорією становить 13, з I кваліфікаційною категорією 4, з II кваліфікаційною категорією 4.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


У 1921 році був відкритий одонтологічний факультет у місті Харкові, де заснована кафедра зуболікування.Завдяки реорганізації учбових медичних закладів у 1978 році був відновлений стоматологічний факультет у Харківському медичному інституті.


Кафедра ортопедичної стоматології почала свою роботу з 20 грудня 1979 року. Була створена навчальна, лікувальна та наукова бази кафедри.


Завідувачем кафедри ортопедичної стоматології Харківського медичного інституту з 1979 р. до 1996 р. був кандидат медичних наук, доцент Чорний Леонід Якович (автор 53 наукових праць, 1 навчального посібника, 5 методичних розробок, 9 авторських посвідчень).


До першого складу співробітників кафедри входили викладачі: к.мед.наук., Мірошниченко Іван Тимофійович, Шупенко Борис Олексійович, Рожков Віталій Іванович, к.мед.наук, Кондратенко Олег Юрійович, Рязанцев Едуард Якович, Шуцька Ганна Констянтинівна, к.мед.наук, Левітов Олександр Миколайович, Шепенко Анатолій Григорович та Балак Олексій Кузьмич.


З 1996 по 2016 рік завідувачем кафедри був доктор медичних наук, професор Голік Віктор Павлович (автор 350 наукових праць, у тому числі 3 підручників, 12 монографій, 10 навчальних посібників, 26 методичних рекомендацій, 53 авторських посвідчень і патентів України).


З вересня 2016 року і по теперішній час завідувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Янішен Ігор Володимирович (автор 356 наукових праць, 36 навчально-методичних розробок та 24 деклараційних патентів України).


Здобувачам вищої освіти за освітньою програмою «Стоматологія»:


Навчальний план

Силабуси

Програми дисциплін

Матеріали до підготовки до ЛІІ «КРОК-2»


*Оголошення розміщені за посиланням:

1. https://www.facebook.com/ortstom.khnmu
2. http://31.128.79.157:8083/course/index.php?categoryid=45