Кафедра фізіології Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр-т Науки, 4
Тел. (057)707-73-05

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


В.О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ

Чернобай Лариса Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент.


ШТАТ КАФЕДРИ

Професор Маракушин Д.І. — доктор медичних наук, директор Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ.

Відповідальні: за організацію навчально-методичної роботи — доц., к.біол.н. Кармазіна І.С.; за організаційно-методичну роботу з бакалаврату — доц., к.біол.н. Дунаєва О.В.; за наукову роботу та студентський науковий гурток — доц., к.мед.н. Ісаєва І.М.; за виховну роботу — доц., к.мед.н. Ващук М.А.

Доценти: к.мед.н. Алексеєнко Р.В., к.мед.н. Васильєва О.В., к.мед.н. Кириченко М.П., к.мед.н. Пандікідіс Н.І.; ст. викладач Сокол О.М.; асистенти: к.біол.н. Гончарова А.В., к.мед.н. Григоренко Н.В., к.мед.н. Маслова Н.М., к.мед.н. Тищенко О.М., Булиніна О.Д., Глоба Н.С., Зеленська Г.М., Ковальов М.М., Шенгер С.В.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


Кафедра фізіології проводить навчання студентів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями – «Бакалавр» та «Магістр». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» передбачає вивчення дисципліни «Фізіологія» виключно на 2-му курсі І, ІІ, ІІІ, IV медичних факультетів та стоматологічному факультеті (вітчизняні студенти), V факультеті з підготовки іноземних студентів (російськомовні іноземці), VI та VII факультетів з підготовки іноземних студентів (англомовні іноземці); дисципліни «Фізіологія з особливостями дитячого віку» – ІІІ медичному факультету (педіатрія). Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», відділення «Технології медичної діагностики» – дисципліна «Фізіологія» на 1-му, 2-му та 3-му курсах; освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», відділення «Фізична реабілітація та ерготерапія» – дисципліна «Нормальна фізіологія людини та патологічна фізіологія», 2-й курс. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», відділення «Фізична реабілітація та ерготерапія» – дисципліна «Вікова фізіологія», 1-й курс. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», відділення «Здоров’я людини» – дисципліна «Спортивна фізіологія», 4й курс, та дисципліна «Вікова анатомія і фізіологія», 4-й курс. Для викладання перерахованих напрямків підготовки у 2018-2019 н.р. на кафедрі створені відповідні робочі програми, на підставі яких розроблені навчальні плани.


Навчально-методична робота колективу кафедри спрямована на якнайкраще засвоєння знань студентами на практичних заняттях, на успішне вирішення ситуаційних задач для складання Єдиного державного ліцензійного іспиту. Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичними й інформаційними матеріалами навчального процесу з елементами самостійної роботи. Створено тексти лекцій та методичні вказівки українською, російською та англійською мовами. Лекції забезпечено сучасними технічними засобами, зокрема з використанням демонстраційного матеріалу. Багато уваги приділяється удосконаленню практичних занять. Створено методичні розробки до практичних занять для викладачів. Усі матеріали розміщені у репозитарії ХНМУ та на сторінці кафедри у мережі Facebook.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Cпівробітники кафедри сумісно з кафедрою громадського здоров’я та управління охороною здоров’я берут участь у виконанні ініциативної науково-дослідної роботи «СТАН АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО СОЦІАЛЬНИХ, ТЕМПОРАЛЬНИХ ТА ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ» (№ держреєстрації 0118U000947; термін виконання: 2018-2020 рр). За перший рік виконання НДР було встановлено, що більшість студентів, що були обстежені мають середній рівень показників адаптивного потенціалу, при цьому простежувалась наступна тенденція: чим вище особистісні адаптаційні можливості, тим вище самооцінка якості життя. Виявлена напруженість нервово-психічного стану в осіб з низьким рівнем психосоціальної адаптації призводить до зниження уваги та більш швидкого розвитку втоми, що було підтверджено результатами проведеного дослідження.


Отримані дані щодо вираженості метеочутливості серед студентів вказують на прогресивність метеочутливості у молоді на тлі функціональних навантажень (фізичних, інтелектуальних, емоційних психічних і т.д.) в умовах дефіциту часу, стресових ситуацій, високої напруженості трудового процесу, що може стати причиною виснаження резервних можливостей організму в умовах постійно мінливих інтенсивності впливу чинників природи геомагнітної обстановки і є однією з причин розвитку дезадаптаційного синдрому, майже до розвитку метеопатій. На підставі вище викладеного співробітниками кафедри були розроблені рекомендації з профілактики та прогресування розвитку метеозалежності для осіб молодого віку, зокрема студентів-медиків.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра фізіології була заснована у 1805 р., коли був організований Харківський університет і на його медичному факультеті була створена об’єднана кафедра анатомії, фізіології і судово-лікарської науки. Об’єднану кафедру очолювали: фізіолог і анатом доктор медицини Фрейбургського університету Людвіг Йосипович Ванноти (1771-1819), талановитий вітчизняний вчений – професор Іван Дмитрович Книгін (1773-1830), Олександр Сергійович Венедиктов.


У 1836 р. з об’єднаної кафедри на медичному факультеті була виділена самостійна кафедра фізіології, яку очолив видний фізіолог, вихованець Харківського університету, учень професора І.Д. Книгiна – Іван Осипович Калениченко (1805-1876).


З 1863 р. керівником кафедри фізіології стає учень І.О. Калениченко – Іван Петрович Щелков (1833-1905). Спадкоємцем І.П. Щелкова став його видатний учень, професор Василь Якович Данилевський (1852-1939) – вихованець Казанського і Харківського університетів, талановитий фізіолог, різнобічна діяльність якого відома не тільки в нашiй країні, але і за її межами.


У 1926 р. на кафедру фізіології був обраний один з відомих учнів І.П. Павлова – Георгій Володиморович Фольборт (1882-1960), який перенiс на Україну фізіологічне вчення І.П. Павлова. З 1946 по 1966 р. кафедрою фізіології завідувала член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки, доктор біологічних наук, професор Єлізавета Костянтинівна Приходькова (1892-1975).


Протягом 30 років (з 1967 по 1997 р.) кафедру фізіології очолював вихованець Ленінградської фізіологічної школи професор Федір Петрович Ведяєв (1928-2000) – доктор медичних наук, професор, лауреат премії ім. П.К. Анохіна.


З 1997 р. по 2014 р. кафедру фізіології очолював учень Ф.П. Ведяєва Валерій Гаврилович Самохвалов. Його дослідження були присвячені вивченню механізмів стійкості до емоційного стресу за умов дії шкідливих факторів навколишнього середовища.


З 2015 р. наукове дослідження колективу кафедри спрямовано на визначення особливостей інтегративних та вегетативних  функцій в процесі адаптації до інтелектуальних, емоційних та фізичних навантажень у студентів медичного  університету в динаміці перших трьох років навчання, а також стану автономної регуляції в умоваї дії соціальних, темпоральних та природних факторів (науковий керівник дослідження – доктор медичних наук, професор Дмитро Ігоревич Маракушин).