Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії Друк

АДРЕСА: м. Харків, вул. Шпейєра, 4, ННМК «Університетська клініка» ХНМУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Істомін Андрій Георгійович - лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, доктор медичних наук, професор.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну роботу – доцент Резуненко О.В.; за наукову роботу – доцент Калюжка А. А.; за підготовку магістрів та бакалаврів – доцент Луценко Е.В., за виховну роботу – доцент Павлова Т.М.., за організаційну роботу доцент С.І.Латогуз, за лікувальну роботу - асист. Сушецька А.С. На кафедрі викладають: професор Вольфганг Ф.П. Бауєрмайстер, асистенти Терешкін К.І., Сивенко О.Л., Дорогань К.В., Луценко Є.Ю., Полоннік І.А., Кириллов В.П., Медовець О.І., Зайцев М.В., Чернишова І.М., Штанько В.А., старший. викладач Манучарян С.В., викладачі Лабендік Р.В., Сичова Л.В., Ковальова С.В..


Істомін Андрій Георгійович


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


На кафедрі проводиться підготовка здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за наступними спеціальностями: 3  курсу за спеціальністю «Стоматологія», 4 курсу I, II, III медичних факультетів та V, VI та VII медичних факультетів з підготовки іноземних студентів, які навчаються за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія», дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина», а також  з дисципліни «Актуальні проблеми фізіотерапії та курортології» (курс за вибором) на 4-5 курсах.


Кафедра є випускаючою за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського), а також другого (магістрерского) рівня вищої освіти. Значне місце в роботі кафедри займає підготовка та видання навчально-методичної літератури, яка б у повному обсязі відповідала сучасному стану та тенденціям розвитку науки та практики охорони здоров’я. Всі навчальні дисципліни кафедри забезпечені власними методичними розробками.


Пріоритетним  напрямом роботи кафедри є впровадження в освітній процес сучасних технологій та методів навчання, викладачі кафедри під час проведення занять активно використовують інтерактивне обладнанняю. Співробітниками кафедри активно вивчається світовий, насамперед європейський,  досвід підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Тема НДР кафедри на 2020-2021 рр.: «Розробка біомеханічно обгрунтованих методів відновлювального лікування при захворюваннях та травмах тазу», дослідження в цьому напрямку продовжують сумісну НДР з Державним Закладом «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» за темою «Розробити сучасні науково-обґрунтовані принципи та заходи медичної реабілітації постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Харківській області», яка виконувалась в 2016-2018 рр.


На кафедрі створено навчально-наукову лабораторію клінічної біомеханіки, яка обладнана комп’ютерним антропометром та електротензодинамометром, Співробітники кафедри приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, конгресах і з’їздах успішно діє студентський науковий гурток.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Основна база кафедри - навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету. Кафедра базується на відділенні фізичної реабілітації, в якому здійснюється відновне лікування стаціонарних та амбулаторних хворих з патологією опорно-рухового апарату (артрози, захворювання хребта, контрактури  верхніх та нижніх кінцівок), а також пацієнтів неврологічного та кардіологічного профілю. Співробітники кафедри проводять консультації та приймають участь в консиліумах на базі поліклініки та стаціонарних відділень ННМК «Університетська клініка» ХНМУ. Також клінічними базами кафедри є КНП ХОР «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», та Український НДІ протезування. протезобудування та відновлення працездатності, де проводяться заняття зі здобувачами вищої освіти.


Клінічною базою кафедри зі спортивної медицини є Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний лікарсько–фізкультурний диспансер», зокрема відділення лікувальної фізкультури й реабілітації спортсменів, а також відділення спортивної медицини, медико-біологічного забезпечення збірних команд, резерву області й відділення спортивної медицини, медичного забезпечення тих, хто займається фізкультурою та спортом.


Лікувальний процес здійснюється на засадах доказової медицини, з використанням сучасних підходів згідно з рекомендаціями міжнародних консенсусів.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Курс лікувальної фізичної культури й лікарського контролю було засновано Харківському медичному інституті в 1932 р. при кафедрі факультетсько-госпітальної терапії санітарно-гігієнічного факультету, яку свого часу очолювали професори В.М.Коган–Ясний, С.Д.Рейзельман, М.Я.Кальф–Каліф, Л.Т.Малая, М.П.Козловська, В.Г.Почепцов., А.А.Дубинський, І.П.Бондаренко. Тривалий час ( 1988–2006 рр.) завідувачем кафедри був професор І.К. Латогуз.


В 2007 р. з метою оптимізації викладання лікувальної фізичної культури й лікарського контролю, фізичного виховання та здоров’я було створено кафедру фізичної реабілітації, спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров`я, яку очолив проф. А.Г.Істомін. 3 2018 року на кафедрі викладає почесний професор Харківського національного медичного університету, директор Інституту болю (м. Мюнхен, Німеччина) Вольфганг Ф.П. Бауєрмайстер.


1 вересня 2020 р. була створена кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапія, ерготерапії

Вольфганг Ф.П. Бауєрмайстер