Кафедра фармакології та медичної рецептури Друк

АДРЕСА: 61022, м.Харків, пр. Науки, 4,
Тел./факс (057) 707-73-59, 705-07-54

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Єрмоленко Тамара Іванівна – доктор фармацевтичних наук, професор


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні за навчальну роботу ас. – Паутіна О.І., заступник відповідального за навчальну роботу –  ас. Дорошенко О.М. ; наукову роботу – к.б.н., доц. Шаповал О.М.; д.фарм.н., проф. - Бутко Я.О., к.м.н., доц. Кривошапка О.В.; к.м.н., доц. Александрова А.В., к.фарм.н., ас. - Чорна Н.С., ас. Руда Н.Г.; ас. Макаренко Т.М.; ст. лаборанти – Кущ А.К., Єрмоленко Д.О.


Єрмоленко Тамара Іванівна

НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Дисципліни, які викладаються на кафедрі: «Фармакологія» для студентів 3-го курсу всіх медичних факультетів, 2 та 3 курсів стоматологічного факультету; «Фармакологія та медична рецептура» для студентів-бакалаврів зі спеціальності «Технологія медичної діагностики та лікування»; «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів-бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Медсестринство».


Співробітники кафедри є співавторами національного підручника «Фармакологія». На кафедрі розроблено навчальний посібник із фармакології для студентів, що навчаються англійською мовою (2005, 2006 рр.). У 2018 році завідувач проф. Єрмоленко Т.І. разом з колективом кафедри створили навчальний посібник з «Медичне та фармацевтичне товарознавство»


Створено комп'ютерний клас і встановлено програми для тестування студентів для підготовки до ЄДКІ. За їх результатами щорічно кафедра посідає одне з перших місць серед теоретичних кафедр університету.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ


Нефропротекторні властивості лікарських засобів специфічної та неспецифічної дії при патології нирок. Інноваційні підходи до створення комбінованих лікарських засобів для лікування бронхо-легеневої патології у дітей різних вікових груп на доклінічному етапі. Фармакологічне вивчення потенційних лікарських засобів, що містять біологічно-активні речовини природного походження.ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


За результатами наукових досліджень захищена 1 докторська і 7 кандидатських дисертацій; внесок кафедри становить близько 500 публікацій, з яких 6 монографії, більш ніж 80 статтей (9 з яких опубліковано в журналах SCOPUS ), 240 тез, 21 патент, 10 нововведень, включених у державний реєстр, 8 інформаційних листків, понад 100 доповідей та участь у 85 наукових форумах. У науковій роботі кафедри активну участь беруть студенти, приймають участь у наукових заходах різного рівня.
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедру створено  1805 року у складі медичного факультету Харківського імператорського університету. Вона сформувалася раніше за інші фармакологічні школи в Україні та пройшла у своєму розвитку 3 етапи.


І етап (1837–1894 рр.) характеризується формуванням і становленням наукової фармакологічної школи, засновником якої був професор Гордєєнко Єгор Степанович. Його послідовники стали проф. Г.С. Риндовський, проф. І.М. Станкевич, проф. М.Л. Залеський, проф. Д.К. Родзаєвський. У цей час досліджувалися склад і фармакологічна активність мінеральних вод, властивості речовин рослинного походження, отруєння ліками.


ІІ етап (1895–1929 рр.) відзначається розширенням об’єктів фармакологічного вивчення нових лікарських рослин та їх діючих речовин, створенням основ патологічної фармакології, використанням експериментальних моделей захворювань. Праці проф. Попова С.О., проф. Постоєва Я.Я. створили підґрунтя й забезпечили розвиток цього наукового напрямку.


ІІІ етап (1930 р. – дотепер) пов’язаний із науковою діяльністю акад. Черкеса Олександра Ілліча – всесвітньо визнаного фундатора нових наукових напрямків у фармакології і токсикології – біохімічної фармакології і токсикології, патологічної фармакології. Послідовниками його були проф. М.С. Харченко, проф. Л.Т. Киричок, проф. Т.В. Звягінцева, проф. Т.І. Єрмоленко. Продовжується фармакологічне вивчення місцевої рослинної сировини, токсикології рідких металів, поверхнево-активних речовин і деяких отрутохімікатів; визначено науковий напрямок у вивченні лікарської корекції несприятливих наслідків стресу й механізмів місцевих променевих ушкоджень та їх терапії. Найновіші наукові розробки кафедри направлені на фармакологічне вивчення властивостей потенційних лікарських засобів, що містять біологічно активні речовини природного походження, що дозволить обґрунтувати їх широке використання в системі охорони здоров'я.Матеріали на допомогу студенту

Study materials for English students


Доступ до системи дистанційного навчання MOODLE, сторінка кафедри