Навчальний план Друк

2020 р.

Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Педагогіка вищої школи» спеціальності «Освітні, педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр».


1-й курс:

Фізична культура та психофізіологічний тренінг

Соціальна та екологічна безпека діяльності

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

Педагогічна та професійна психологія

Педагогічний контроль в системі освіти

Дидактичні системи у вищій школі

Планування та організація навчально-виховного процесу

Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Методологія наукових досліджень

Методика дистанційної освіти

Педагогічна практика (асистентська)


2-й курс:

Інформаційні технології в освіті

Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця

Педагогічна практика (асистентська)

Науково-дослідна практика

АтестаціяПерелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Педагогіка вищої школи» спеціальності «Освітні, педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр».


1-й курс:

Компаративна педагогіка вищої школи

Професійна етика вищої школи

Соціологічні дослідження

Правове забезпечення освітнього процесу

Системний підхід у вищій освіті

Стилістика ділового мовлення та редагування

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Інтелектуальна власність, академічна доброчесність

Світовий досвід та тенденції розвитку університетської освіти


2-й курс:

Теорія і методика виховання

Філософія освіти

Педагогічне спілкування та риторика

Основи менеджменту, маркетингу у сфері освіти

Комунікації у професійній діяльності

2019 р.

Перелік нормативних компонент навчального плану спеціальності «Освітні, педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр»


1-й курс:

Фізична культура та психофізіологічний тренінг

Соціальна та екологічна безпека діяльності

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

Педагогічна та професійна психологія

Педагогічний контроль в системі освіти

Дидактичні системи у вищій школі

Планування та організація навчально-виховного процесу

Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Практична підготовка та стажування


2-й курс:

Інформаційні технології в освіті

Моделювання діяльності фахівця

Практична підготовка та стажування

Атестація (написання та захист магістерської роботи)


Перелік вибіркових компонент навчального плану спеціальності «Освітні, педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр»


1-й курс:

Основи наукових досліджень

Професійна етика вищої школи

Філософія освіти

Соціологічні дослідження в освіті

Системний підхід у вищій освіті

Стилістика ділового мовлення та редагування

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Інтелектуальна власність, академічна доброчесність

Світовий досвід та тенденції розвитку університетської освіти

Правове забезпечення освітнього простору


2-й курс:

Комунікація у професійної діяльності

Психологія спілкування

Педагогічне спілкування та риторика

Методика дистанційної освіти