Навчальний план Друк

2020 р.


Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр».


1-й курс:

Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі

Соціологія медицини

Психологія праці та управління

Англійська мова

Інформаційні технології в медицині

Медична психологія

Клінічна патофізіологія

Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка

Клінічна імунологія та алергологія

Паліативна та хоспісна допомога

Дієтологія та дієтотерапія

Первинна медико-санітарна допомога (практика)

Педагогічна практика


2-й курс:

Методологія наукової роботи

Соціальна медицина та медична статистика

Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Клінічне медсестринство в хірургії

Клінічне медсестринство в педіатрії

Гострі стани та інтенсивна терапія

Хвороби цивілізації

Сімейна медицина

Військово-медична допомога (тактична медицина)

Менеджмент у медсестринстві

Клінічна практика

АтестаціяПерелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр».


1-й курс:

Англійська мова

Правознавство та медичне законодавство

Сучасні методи діагностики

Інфекційний контроль

Проектний та ресурсний менеджмент

Теорія освіти і навчання (дидактика)

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Посттравматичний стресовий розлад

Клінічне медсестринство в акушерстві


2-й курс:

Теорія виховання

Педагогічні комунікації

Медицина надзвичайних ситуацій

Актуальні питання гематології та трансфузіології

Клінічне медсестринство в гінекології

Християнська етика та мораль

Основи патентознавства

Конфліктологія

Клінічне медсестринство у фтизіатрії

Економіка охорони здоров'я

Маркетинг медичних послуг2018 р.

Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр».


1-й курс:

Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі

Соціологія медицини

Психологія праці та управління

Англійська мова

Інформаційні технології в медицині

Медична психологія

Клінічна патофізіологія

Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка

Клінічна імунологія та алергологія

Паліативна та хоспісна допомога

Дієтологія та дієтотерапія

Первинна медико-санітарна допомога (практика)

Педагогічна практика


2-й курс:

Методологія наукової роботи

Соціальна медицина та медична статистика

Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Клінічне медсестринство в хірургії

Клінічне медсестринство в педіатрії

Гострі стани та інтенсивна терапія

Хвороби цивілізації

Сімейна медицина

Військово-медична допомога (тактична медицина)

Менеджмент у медсестринстві

Клінічна практика

АтестаціяПерелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Сестринська справа» спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр».


1-й курс:

Англійська мова

Правознавство та медичне законодавство

Сучасні методи діагностики

Інфекційний контроль

Проектний та ресурсний менеджмент

Теорія освіти і навчання (дидактика)

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Посттравматичний стресовий розлад

Клінічне медсестринство в акушерстві


2-й курс:

Теорія виховання

Педагогічні комунікації

Медицина надзвичайних ситуацій

Актуальні питання гематології та трансфузіології

Клінічне медсестринство в гінекології

Християнська етика та мораль

Основи патентознавства

Конфліктологія

Клінічне медсестринство у фтизіатрії

Економіка охорони здоров'я

Маркетинг медичних послуг