Лабораторна діагностика (спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування) ДрукОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Лабораторна діагностика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування, 2019