Навчальний план Друк

2020 р.

Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр».


1-й курс:

Історія України

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Латинська мова і медична термінологія

Соціально-гуманітарні науки (філософія, соціологія, політологія, культурологія)

Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності)

Нормальна анатомія людини

Біологічна хімія нормальна та рухової активності

Теорія і методика фізичного виховання

Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики

Гігієна та основи екології

Основи медичних знань

Виробнича практика (загальна ознайомча за профілем майбутньої професії)


2-й курс:

Педагогіка та психологія

Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування

Нормальна фізіологія людини та патологічна фізіологія

Фізіологія рухової активності

Основи загальної патології

Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем

Терапевтичні вправи

Преформовані фізичні чинники

Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності)

Виробнича практика (клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем)

 

3-й курс:

Біомеханіка та клінічна кінезіологія

Анатомія опорно-рухового апарату

Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням)

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового апарату

Методика та техніка класичного та лікувального масажу

Долікарська медична допомога

Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності)

Виробнича практика (клінічна практика при порушеннях функції опорно-рухового апарату)


4-й курс:

Клінічна психологія

Анатомія нервової системи

Неврологія та нейрохірургія (за професійним спрямуванням)

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи

Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях

Теорія та практика оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Тренування рухової активності хворих та неповносправних

Виробнича практика (клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності нервової системи)

Атестація


Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр».


1-й курс:

Легка атлетика

Основи охорони праці та безпека життедіяльності

Плавання

Медичне право, професійна етика та деонтологія

Основи риторики

Логіка

Фізичне виховання (гімнастика, види оздоровчого фітнесу)


2-й курс:

Основи дієтології

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання

Теорія і методика фізичного виховання у спецмедгрупах

Пропедевтика внутрішніх хвороб

СПА процедури

Лікувальне плавання

Біологія

Внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним спрямуванням)

Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів


3-й курс:

Медична та біологічна фізика

Спортивна травматологія

Мануальні методи фізичної терапії

Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії та ерготерапії

Кінезіологічне тейпування

Гідротерапія

Постізометрична релаксація

Фармакологія за професійним спрямуванням

Спортивна фізіологія

Ергономіка


4-й курс:

Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній реабілітації

Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародного стандарту)

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Домашня опіка хворих та неповносправних

Формування середовища для хворих та неповносправних

Корекційна педагогіка

Основи соціальної реабілітації

Соціальна психологія та психологія праці

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання

Сучасні фітнес-технології

Персональний тренінг

Спортивна морфологія

Курортологія

Спортивна медицина

2019 р.

Перелік нормативних компонент навчального плану спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр»


1 курс

Історія України

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Латинська мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Соціологія

Політологія

Культурологія

Нормальна анатомія людини

Гігієна та основи екології

Теорія і методика фізичного виховання

Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики

Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності)

Основи медичних знань

Біологічна хімія нормальна та рухової активності

Виробнича практика (загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії)


2 курс

Педагогіка та психологія

Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування

Нормальна фізіологія людини та патологічна фізіологія

Фізіологія рухової активності

Основи загальної патології

Основи кардіології та пульмонології

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем

Терапевтичні вправи

Преформовані фізичні чинники

Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності)

Виробнича практика (клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем)


3 курс

Анатомія опорно-рухового апарату

Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності)

Біомеханіка та клінічна кінезіологія

Травматологія та ортопедія

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового апарату

Методика та техніка класичного та лікувального масажу

Долікарська медична допомога

Виробнича практика (клінічна практика при порушеннях функції опорно-рухового апарату)


4 курс

Неврологія та нейрохірургія

Клінічна психологія

Анатомія нервової системи

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи

Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях

Теорія та практика оздоровчо – рекреаціної рухової активності

Тренування рухової активності хворих та неповносправних

Виробнича практика (клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності нервової системи)Перелік вибіркових компонент навчального плану спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр»


1 курс

Фізичне виховання (гімнастика, види оздоровчого фітнесу)

Медичне право, професійна етика та деонтологія

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Плавання

Легка атлетика

Основи риторики

Логіка


2 курс

Основи дієтології

Теорія і методика фізичного виховання у спецмедгрупах

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання

Біологія

Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів

Пропедевтика внутрішніх хвороб

СПА процедури

Лікувальне плавання

Внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним спрямуванням);


3 курс

Спортивна травматологія

Мануальні методи фізичної терапії

Кінезіологічне тейпування

Спортивна фізіологія

Медична та біологічна фізика

Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії та ерготерапії

Постізометрична релаксація

Фармакологія за професійним спрямуванням

Ергономіка.


4 курс

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Домашня опіка хворих та неповносправних

Основи соціальної реабілітації

Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній реабілітації

Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародного стандарту)

Формування середовища для хворих та неповносправних

Корекційна педагогіка

Соціальна психологія та психологія праці

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання

Сучасні фітнес-технології

Персональний тренінг

Спортивна морфологія

Курортологія

Спортивна медицина.

2017 р.


Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр».


1-й курс:

Історія України

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Латинська мова і медична термінологія

Соціально-гуманітарні науки (філософія, соціологія, політологія, культурологія)

Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності)

Нормальна анатомія людини

Біологічна хімія нормальна та рухової активності

Теорія і методика фізичного виховання

Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики

Гігієна та основи екології

Основи медичних знань

Виробнича практика (загальна ознайомча за профілем майбутньої професії)


2-й курс:

Педагогіка та психологія

Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування

Нормальна фізіологія людини та патологічна фізіологія

Фізіологія рухової активності

Основи загальної патології

Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем

Терапевтичні вправи

Преформовані фізичні чинники

Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності)

Виробнича практика (клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем)


3-й курс:

Біомеханіка та клінічна кінезіологія

Анатомія опорно-рухового апарату

Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням)

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового апарату

Методика та техніка класичного та лікувального масажу

Долікарська медична допомога

Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності)

Виробнича практика (клінічна практика при порушеннях функції опорно-рухового апарату)


4-й курс:

Клінічна психологія

Анатомія нервової системи

Неврологія та нейрохірургія (за професійним спрямуванням)

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи

Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях

Теорія та практика оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Тренування рухової активності хворих та неповносправних

Виробнича практика (клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності нервової системи)

Атестація


Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Фізична терапія, ерготерапія» спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр».


1-й курс:

Легка атлетика

Основи охорони праці та безпека життедіяльності

Плавання

Медичне право, професійна етика та деонтологія

Основи риторики

Логіка

Фізичне виховання (гімнастика, види оздоровчого фітнесу)


2-й курс:

Основи дієтології

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання

Теорія і методика фізичного виховання у спецмедгрупах

Пропедевтика внутрішніх хвороб

СПА процедури

Лікувальне плавання

Біологія

Внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним спрямуванням)

Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів


3-й курс:

Медична та біологічна фізика

Спортивна травматологія

Мануальні методи фізичної терапії

Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії та ерготерапії

Кінезіологічне тейпування

Гідротерапія

Постізометрична релаксація

Фармакологія за професійним спрямуванням

Спортивна фізіологія

Ергономіка


4-й курс:

Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній реабілітації

Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародного стандарту

Народні та нетрадиційні методи реабілітації

Домашня опіка хворих та неповносправних

Формування середовища для хворих та неповносправних

Корекційна педагогіка

Основи соціальної реабілітації

Соціальна психологія та психологія праці

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання

Сучасні фітнес-технології

Персональний тренінг

Спортивна морфологія

Курортологія

Спортивна медицина