Наукові видання університету Друк

Журнал «Експериментальна і клінічна медицина»

http://journals.uran.ua/index.php/2414-4517/


Періодичність видання — 4 рази на рік

Заснований у вересні 1998 р.


Засновник, редакція та видавець — Харківський національний медичний університет


Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук (додаток до постанови президії BAK України від 26.05.10 № 1-05/4)


Адреса редакції та видавця:

пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 Тел. (057) 707-73-00, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуГоловний редактор В.М. ЛІСОВИЙ


Перший заступник головного редактора В.В. М'ясоєдов

Заступники головного редактора: В.А. Капустник, О.М.Ковальова, В.О. Сипливий


Відповідальний секретар О.Ю. Степаненко


Редакційна колегія

В.І. Жуков, Г.М. Кожина, В.М. Козько, В.О. Коробчанський, І.А. Криворучко, В.А. Огнєв, Є.М. Рябоконь, Г.С. Сенаторова, І.А. Тарабан, Т.В. Фролова.

Редакційна рада

Н.М. Андон’єва (Харків) О.Я. Бабак (Харків), П.А. Бездітко (Харків), О.М. Біловол (Харків), В.В. Бойко (Харків), Дженс П. Бонд (Копенгаген, Данія), Ірина Бьоккельман (Магдебург, Німеччина), В.О. Вишневський (Москва, РФ), П.В. Волошин (Харків), О.Я. Гречаніна (Харків), І.Я. Григорова (Харків), Ю.В. Думанський (Донецьк–Красний Лиман), Д.І. Заболотний (Харків), Н.І. Жернакова (Бєлгород, РФ), В.М. Козакова (Донецьк), М.О. Колесник (Київ), М.О. Корж (Харків), І.Ф. Костюк (Харків), В.В. Лазоришинець (Київ), В.І. Лупальцов (Харків), В.Д. Марковський (Харків), В.В. Мінухін (Харків), М.І. Пилипенко (Харків), Г.П. Рузін (Харків), А.М. Сердюк (Київ), Даніела Стрітт (Кройцлінген, Швейцарія), А.О. Терещенко (Харків), Ю.І. Фещенко (Київ).


Журнал «Медицина сьогодні і завтра»


Науково-практичний журнал

Періодичність видання – 4 рази на рік

Заснований у вересні 1998 р.


Засновник, редакція та видавець — Харківський національний медичний університет


Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук (додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України  від 12.05.15 № 528)Адреса редакції та видавця:

пр. Науки, 4, м. Харків, 61022 Тел. (057) 707-73-00, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Головний редактор В.М. ЛІСОВИЙ


Перший заступник головного редактора B.A. Kaпycтнuк


Заступники головного редактора:

B.B. Бoйкo, Л.B. Жypaвльoвa, B.B. M'яcoєдoв, Ю.B. Oдинeць


Відповідальний секретар О.Ю. Степаненко


Редакційна колегія

I.B. Зaвгopoднiй, C.B. Kyзнєцoв, B.A. Oгнєв, P.C. Haзapян, O.B. Hiкoлaєвa, B.M. Cинaйкo, I.B. Coрoкінa, I.A. Tapaбaн, I.O. Тучкінa


Редакційна рада

Ю.Г. Антипкін (Київ), О.Я. Бабак (Харків), С.Ф. Багненко (Санкт-Петербург, Російська Федерація), О.М. Біловол (Харків), П.В. Волошин (Харків), М.П. Воронцов (Харків), О.Я. Гречаніна (Харків), В.М. Ждан (Полтава), Н.І. Жернакова (Бєлгород, Російська Федерація), О.М. Ковальова (Харків), М.О. Корж (Харків), В.О. Коробчанський (Харків), П.Г. Кравчун (Харків), О.Є. Лоскутов (Дніпро), В.І. Лупальцов (Харків), В.Д. Марковський (Харків), В.В. Ніконов (Харків), В.О. Ольховський (Харків), М.І. Пилипенко (Харків), М.Г. Проданчук (Київ), Даніела Стрітт (Кройцлінген, Швейцарія).Вимоги до оформлення статей

1. Редакція журналу бере до публікації оригінальні й оглядові статті з різних проблем клінічної й експериментальної медицини.


2. Осяг оригінальної статті - від 5 до 10, оглядової - до 12, коротких повідомлень - до 3 сторінок.


3. Стаття подається до редакції у двох друкованих примірниках і на диску.


4. Текстовий файл на диску має бути у форматі редактора Word або .rtf., ім'я файла (латинськими літерами) відповідає прізвищу першого автора. Весь матеріал статті повинен міститися в одному файлі.


5. Текст статті слід набирати шрифтом Times New Roman (або іншим), кегль 14, міжрядковий інтервал - полуторний. Сторінка друкованого тексту становить 28-30 рядків, по 60-65 знаків у кожному.


6. Рукопис підписується всіма авторами.


7. На титульному аркуші роботи розміщують позначку керівника установи, в якій виконана робота, дозвіл на публікацію (засвідчується печаткою). До статті додаються офіційне направлення від керівника установи й експертний висновок (про відповідність «Положенню про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого публікування» (Київ, 1992).


8. Оригінальні статті пишуться за такою схемою: УДК

Назва статті

Автори (прізвище, ім'я, по батькові) Університет (інститут, академія) Вступ (заголовком не виділяється) Матеріал і методи досліджень Результати досліджень Обговорення результатів досліджень Висновки

Перспективність дослідження


Список літератури становить не менше 7 джерел (у порядку згадування в тексті; якщо авторів більше чотирьох - вказуються три прізвища, а потім «та ін.», якщо чотири - всі чотири прізвища; обов'язково вказують назву журнальної статті), оформлюють його відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.


Резюме із назвою й прізвищем автора, а також ключові слова обов'язково трьома мовами - українською, російською, англійською.


9. Стаття може бути написана українською, російською або англійською мовами. За умови написання статті українською або російською мовами обов'язковим є подання повного тексту англійською мовою.


10. Текст статті може бути ілюстрований таблицями, графіками, схемами, діаграмами будь-якого ступеня складності, фотографіями мікропрепаратів. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію й створюватися за допомогою майстра таблиць (опція «Таблиця - вставити таблицю» редактора Word), заголовок і номер (якщо їх не менше двох). Формули створюються за допомогою редактора формул MS Equation (Вставка-Об'єкт-Equation 2.0), графіки й діаграми - за допомогою MS Graph, MS Excel). Фотографії та інші растрові зображення треба подавати в оригіналі й/або окремими файлами TIFF, Photoshop PSD із дозволом не менш 300 dpi.


11. Текст і всі матеріали стосовно статті треба ретельно вивірити; цитати, таблиці, ілюстрації, формули, відомості про дозування автори мають завізувати на полях.


12. Додатково авторам необхідно повідомити: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посаду, науковий ступінь, учене звання, тему виконаної (виконуваної) наукової праці, домашню адресу, контактні телефони та e-mail (друкуються на окремому аркуші та вносяться у файл).


Усі статті, надіслані до редакції, підлягають редагуванню й рецензуванню. Редакція залишає за собою право скорочувати й коригувати текст статті в частині, що не стосується змісту роботи. У разі необхідності стаття може бути повернена авторам для доробки або відповідей на питання, що виникли.


Журнал не друкує опублікованих раніше матеріалів або поданих для публікації в інші видання.


Тел. (057) 707-73-00Журнал «Ультразвукова перинатальна діагностика»